Werkgroep Website en Rondom

Rondom is het kerkblad van de Dorpskerk. Het verschijnt gemiddeld eens per maand. Velen uit de gemeente werken mee voor artikeltjes, informatie en verspreiding. Kopij kan aangeleverd worden bij Henk Bodewits, Berkenlaan 8, 9651 BK Meeden. Per email kan ook contact worden gezocht.

De website van de Dorpskerk wordt momenteel onderhouden door Henk Bodewits en Menne Menninga. Zij proberen het ook actueel te houden. Vragen of reacties over de website zijn van harte welkom, ook per email.

Contactpersoon: Henk Bodewits; tel. 0598-624053