Dorpskerk Meeden

foto: Ruud Ugen

De gemeenschap van de Dorpskerk maakt deel uit van de
Protestantse Gemeente te Oost-Groningen (PGOG).

Zondagsdiensten in de regel om 11.00 u.
Zie ook Diensten.

Dorpskerk, Kerkstraat 12, 9651 BA Meeden.

De kerkdiensten worden uitgezonden op Kerkomroep.nl. Dit betreft zowel geluid als beeld. Als u deelneemt aan de dienst bestaat de kans dat u in beeld komt bij het binnenkomen of verlaten van de kerk. Tijdens de dienst staat de camera in de regel gericht op de liturgische tafel. Het is maar dat u het weet.

Zondag 26 mei dienst in Nw. Beerta, Scheemda en Winschoten, aanvang 09.30 u. Zondag 2 juni in de Dorpskerk pastor Brink, aanvang 11.00 u.