Werkgroep Eredienst

De werkgroep eredienst kan actief worden indien er bijzondere diensten worden georganiseerd. De werkgroepleden verzorgen dan de liturgische schikking, het maken van een orde van dienst (in samenspraak met de voorganger), eventuele muzikale bijdragen.
Het betreft in ieder geval de dienst op Gedachteniszondag (de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wanneer de mensen die zijn gestorven worden herdacht) en de dienst op Kerstavond.

Contactpersoon: Nel Walvius-Karsijns; tel 0598-613514