Werkgroep Beheer

De werkgroep Beheer zorgt voor alles wat met stoffelijke zaken te maken heeft: het onderhoud van het gebouw, het beheer van het ons toebedeelde budget en de administratie.
Deze werkgroep coördineert alle activiteiten in het kerkgebouw. Leen Walvius is de contactpersoon voor ieder die iets in het gebouw wil organiseren. Staat het in de agenda, dan gaat het door!

Op de zondag en in voorkomende gevallen ook doordeweeks (uitvaarten, huwelijken e.d) worden we bijgestaan door ons vaste kostersteam: Bertha en Henk Bodewits-Woudstra (tel. 0598-624053). Na aanmelding via coördinator Leen Walvius verzorgen zij in de regel de directe werkzaamheden.

Contact: Leen Walvius; tel: 0598-613514