Contact

Bij de werkgroepen staan de telefoonnummers van de diverse contactpersonen vermeld. Richt u zich tot hen voor een geldig emailadres. De webbeheerders kunt u ook per email bereiken.
Voor algemene inlichtingen kunt u zich wenden tot: Nel Walvius-Karsijns; tel 0598-613514.