Wie zijn wij?

In 2009 hebben de Hervormde gemeente te Meeden en de Gereformeerde Kerk Meeden besloten om hun weg samen te vervolgen als Protestantse gemeente Meeden, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Daarbij werd er voor gekozen de Dorpskerk aan te wijzen als kerkgebouw.
In 2023 is de gemeente gefuseerd met 4 andere gemeenten (de Dollert, Midwolda, Scheemda en Winschoten). Samen vormen zij nu de Protestantse gemeente te Oost-Groningen. In tenminste twee van de gefuseerde gemeenten worden zondags kerkdiensten belegd. Het staat de andere gemeenten vrij om ook een kerkdienst te houden. Voor Meeden geldt: zie het overzicht van de diensten.

De fusiegemeente heeft één kerkenraad, met vertegenwoordigers uit de plaatsen. De dorpen zelf hebben een commissie, die de zaken lokaal coördineert. De commissie van Meeden heeft een aantal werkgroepen, die de taken hebben verdeeld.

Contactpersoon van de commissie Meeden: Nel Walvius-Karsijns; tel. 0598-613514.